Predaj hutníckeho materiálu

betonárska oceľ a siete do betónu, plechy valcované za studena, pozinkované plechy, hrubé plechy, oceľové rúry, jäklové profily, oceľ profilová, tyče kruhové, tyče štvorcové, tyče ploché.

Výroba betonárskej výstuže

strihanie a ohýbanie betonárskej ocele podľa požiadaviek zákazníka.

Rovinné spracovanie plechov

Stavebná zámočnícka výroba

Výroba a montáž oceľových konštrukcií na zakázku, zámočnícke a zváracie práce, výroba brán, oplotení, schodov, roštov a iné.

Názov projektu: Podpora inovačnej kapacity spoločnosti FEROMAX s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti FEROMAX s.r.o. zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu vyrovnania, strihania, ohýbania kotúčovej ocele, ktorý prinesie spoločnosti aj trhu výrobu nového produktu. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 1 nového zamestnanca, ako aj k organizačnej inovácii. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 55% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.