ROVINNÉ SPRACOVANIE PLECHOV

Spracovanie plechov na CNC strojoch, vysekávanie, dierovanie, strihanie, ohraňovanie. Vysekávací lis Bochert, nožnice a ohraňovací lis Safan.

Výplne plotov, zábradlí, balkónov

 

 

Plechové okrytovania

 

 

Konzoly, držiaky

Panely

Vetracie mriežky

Odvodňovacie žľaby

OstatnéBOSCHERT TWIN ROTATION

BOSCHERT TWIN ROTATION je moderný CNC hydraulický stroj na vysekávanie, niblovanie a tvarovanie rovinných plechov. Umožňuje kusovú a malosériovú výrobu.

BOSCHERT TWIN ROTATION

Základné vlastnosti:
• Vysekávaci lis ponúka dve pozície na upnutie nástrojov, čím sa znižuje čas potrebný na výmenu nástrojov
• Programovanie je jednoduché pomocou názorných ikoniek na konzole alebo cez PC pomocou softwaru cncKad
• Vysoká frekvencia zdvihov = vysoká produktivita
• Vysoká presnosť dosiahnutá viacerými, vzájomne sa doplňujúcimi konštrukčnými opatreniami
Technické parametre:
Pracovná oblasť1250x2500 mm – bez prechytenia plechu
 1250x9999 mm – teoretická s prechytením
Hrúbka plechudo 3 mm
Zásobník nástrojov15 bez výmeny, 500 s výmenou
Presnosť polohovania+/-0,05 mm
Rotácia nástrojov360°


SAFAN CNCL-K 170-4300 TS1

SAFAN CNCL-K 170-4300 TS1 je moderný CNC servohydraulický stroj určený na ohraňovanie, zakružovanie a falcovanie plechových komponentov. Umožňuje kusovú a malosériovú výrobu.

SAFAN CNCL-K 170-4300 TS1

Základné vlastnosti:
• Jednoduché programovanie, možnosť vytvorenia programu pre ucelený postup ohybov
• Elektrohydraulické riadenie pomocou sústavy servoventilov s vlastnou korekciou
• Delené nástroje – možnosť vyskladania ľubovolnej ohraňovanej dĺžky
• CNC riadený bombírovací stôl Wila Moducrown®

Technické parametre:
Max. tlačná sila1 700 kN
Ohraňovacia dĺžka4 300 mm


SAFAN HT 310/6 TS100

SAFAN HT 310/6 TS100 sú moderné CNC servohydraulické tabuľové nožnice určené na strihanie plechových komponentov. Umožňuje kusovú a malosériovú výrobu.

SAFAN HT 310/6 TS100

Základné vlastnosti:
• Moderné a flexibilné CNC riadenie a obsluha • Jednoduché programovanie, možnosť vytvorenia programu pre ucelený postup strihov • Riadiaci systém TS100 Touch screen je aplikáciou MS Windows • Programovateľné nastavenie vôle strihu, uhlu noža, odsunutie zadných dorazov • Osvetlenie čiary strihu neonovou trubicou pre strihanie na rysku • Možnosť voľby jedného zdvihu alebo cyklického strihania • Plynule nastaviteľná dĺžka a miesto strihania
• Pneumatická podpora plechu proti prehnutiu
• Rezný nôž so 4 reznými hranami v prevedení INOX pre nerezové plechy
• Postranné mechanické zábrany s fotobunkou na konci stroja, certifikát CE
• Predné mechanické zábrany, kontrola preťaženia servomotora dorazu
Technické parametre:

Max. hrúbka plechu do 450 MPa6 mm
Max. hrúbka plechu do 750 MPa3 mm
Dĺžka strihu3 100 mm
Minimálny počet zdvihov24 1/min (dlhý zdvih)
 80 1/min (krátky zdvih)
Počet pridržovačov20 ks
Presnosť nastavenia strižnej vôle+/-0,01 mm
Presnosť nastavenia zadných dorazov+/-0,03 mm
Dráha zadného dorazu1 000 mm